Intensity

 • 61intensity mine circuit — intensyvioji minos grandinė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Grandinė, kurios sužadinimas priklauso nuo signalo stiprumo, pasiekiančio lygį, kuris iš anksto nustatytas silpnesnis nei signalo, kurį mina paprastai gauna, kai arti jos nėra laivų …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 62intensity of physical work — fizinio darbo intensyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko organizmo funkcinių sistemų įtampos dydis, būtinas fiziniams pratimams atlikti. Fizinio darbo intensyvumą rodo suvartotas energijos kiekis per laiko… …

  Sporto terminų žodynas

 • 63intensity of physical activity — fizinio aktyvumo intensyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Atliekamų judesių ar veiksmų skaičius per laiko vienetą sporto pratybose arba varžybose. atitikmenys: angl. intensity of physical activity vok. Intensität der… …

  Sporto terminų žodynas

 • 64intensity of training — treniruotės intensyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurio nors sporto treniruotės laikotarpio (mikrociklo, makrociklo, metinio ciklo) krūvio intensyvumo suminė išraiška. atitikmenys: angl. intensity of training vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 65intensity of training load — treniruotės krūvio dydis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Per pratybas, mikro , mezo ar makrociklą atlikto darbo suma, išreikšta laiko (valandomis), ilgio (kilometrais), svorio (kilogramais) matais. Treniruotės krūvio dydį… …

  Sporto terminų žodynas

 • 66intensity of exercising — pratimo intensyvumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judėjimo, technikos veiksmų atlikimo greičio dydis ir papildomų veiksnių sudėtingumo laipsnis (pvz., papildomi judesiai, technikos veiksmų derinių struktūra). atitikmenys:… …

  Sporto terminų žodynas

 • 67intensity modulation — noun : modulation in which the brightness of the light displayed on a cathode ray tube varies with the intensity of the signal …

  Useful english dictionary

 • 68intensity — noun (plural ties) Date: 1665 1. the quality or state of being intense; especially extreme degree of strength, force, energy, or feeling 2. the magnitude of a quantity (as force or energy) per unit (as of area, charge, mass, or time) 3.… …

  New Collegiate Dictionary

 • 69intensity — См. intensità …

  Пятиязычный словарь лингвистических терминов

 • 70intensity — n.; pl. ties [L. intentus, intent] The total number of parasites in an individual; see burden …

  Dictionary of invertebrate zoology